(OTC: AnPhuCorp)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: ROS (84,500) - HPG (84,277) - MBB (65,129) - SHB (61,330) - FLC (56,931)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Name:

Abbreviation:

Address: 15 - Trường Chinh - P.Phù Đổng - TP.Pleiku - T.Gia Lai

Telephone: (84.269) 222 2249

Fax: (84.269) 222 2247

Email:contact@hagl.com.vn

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 360,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 5900736627

Establishment license:

Issued date:

Business license: 5900736627

Issued date: 08/25/2010

Main business scope:

âfafaf

- Tiên thân của công ty là Chi Nhánh Xí Nghiệp Xây lắp An Phú trực thuộc CTCP Hoàng Anh Gia Lai được thành lập

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.