Vinacafe Son Thanh Joint Stock Company (UPCoM: AUM)

10,500

(%)
02/25/2021 15:00

Open10,500

High10,500

Low10,500

Vol

Market Cap.10.50

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High10,500

52Wk Low10,500

52Wk Avg Vol

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*-344

P/E-30.52

F P/E625

BVPS10,333

P/B1.02

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with AUM: CEO HVH ACM ARM BHG
Trending: HPG (85,011) - MBB (71,185) - TCB (57,886) - VNM (48,772) - ACB (44,459)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Vinacafe Son Thanh Joint Stock Company

Price Change

+/- 1 week0%

+/- 1 month0%

+/- 1 quarter0%

+/- 1 year0%

+/- From listing date0%

52 wk. High (02/25/2020)*10,500

52 wk. Low (02/25/2020)*10,500

Average Trading Volume/Day

Share vol./day-

Share vol./month-

Share vol./quarter-

Share vol./year-

52 Wk. Highest (02/25/2020)*-

52 Wk. Lowest (-)*-

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.