CTCP Vinacafe Sơn Thành (UPCoM: AUM)

Vinacafe Son Thanh Joint Stock Company

10,500

(%)
03/03/2021 15:00

Mở cửa10,500

Cao nhất10,500

Thấp nhất10,500

KLGD

Vốn hóa10.50

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,500

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-344

P/E-30.52

F P/E625

BVPS10,333

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AUM: CPA EPC FGL FPT HPG
Trending: HPG (99.113) - MBB (74.262) - TCB (55.190) - VNM (53.974) - ACB (46.879)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinacafe Sơn Thành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.