CTCP Vinacafe Sơn Thành (UPCoM: AUM)

Vinacafe Son Thanh Joint Stock Company

10,500

(%)
29/09/2020 15:01

Mở cửa10,500

Cao nhất10,500

Thấp nhất10,500

KLGD

Vốn hóa10

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,500

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-344

P/E-30.52

F P/E210

BVPS10,333

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AUM: A32 ACS AMD APS BMG
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinacafe Sơn Thành

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Hồ Phúc LongCTHĐQT-N/a351,500N/A
Bà Trần Thị Minh ThưTVHĐQT1963CN Kinh tế4,600Độc lập
Ông Trần Văn MinhTVHĐQT19559/12300Độc lập
Ông Văn Kim MinhGĐ/TVHĐQT1966KS Nông nghiệp339,3501984
Ông Phùng Quang ĐànPhó GĐ1965KS Nông học1,5001986
Ông Đặng Như TuấnKTT/TVHĐQT1966CN TCKT2,7001986
Ông Phan GiangTBKS1964TC Kế toán1,7001986
Ông Đỗ Thành NhấtThành viên BKS-N/a1,100N/A
Ông Vũ Minh ĐứcThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2017Bà Trần Thị Minh ThưCTHĐQT/GĐ1963CN Kinh tế694,2991986
Ông Bùi Văn TrỹTVHĐQT1956TC Kế hoạch4,413Độc lập
Ông Trần Văn MinhTVHĐQT19559/12300Độc lập
Ông Phùng Quang ĐànPhó GĐ1965KS Nông học1,5001986
Ông Văn Kim MinhTVHĐQT/Phó GĐ1966KS Nông nghiệp1,1341984
Ông Đặng Như TuấnKTT/TVHĐQT1966CN TCKT2,6591986
Ông Phan GiangTBKS1964TC Kế toán1,7001986
Bà Nguyễn Thị NgânThành viên BKS1974TC Kế toán1,0032008
Ông Vũ Chí BộtThành viên BKS195610/101,1061986
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2016Bà Trần Thị Minh ThưCTHĐQT/GĐ1963CN Kinh tế694,2991986
Ông Bùi Văn TrỹTVHĐQT1956TC Kế hoạch4,413Độc lập
Ông Trần Văn MinhTVHĐQT19559/12300Độc lập
Ông Phùng Quang ĐànPhó GĐ1965KS Nông học1,5001986
Ông Văn Kim MinhTVHĐQT/Phó GĐ1966KS Nông nghiệp1,1341984
Ông Đặng Như TuấnKTT/TVHĐQT1966CN TCKT2,6591986
Ông Phan GiangTBKS1964TC Kế toán1,0001986
Bà Nguyễn Thị NgânThành viên BKS1974TC Kế toán1,0032008
Ông Vũ Chí BộtThành viên BKS195610/101,1061986