Atax Auditing And Tax Consulting Company,Ltd (Other: ATAX)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Text.CSTCNote
Trending: HPG (134,656) - ROS (131,527) - MBB (111,483) - FLC (110,974) - STB (110,893)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Number of companies: 0

Atax Auditing And Tax Consulting Company,Ltd

Name: Atax Auditing And Tax Consulting Company,Ltd

Abbreviation:A.T.A.X

Address: Lô A92 - Đường 30 Tháng 4 - Tp. Đà Nẵng

Telephone: (84.236) 3639 639 - 363 9636

Fax: (84.236) 363 9638

Email:atax@vnn.vn

Website:http://www.atax.vn

Exchange: Khác

Sector: Professional, Scientific, and Technical Services

Industry: Legal Services, Accounting, Tax Preparation, Bookkeeping, and Payroll Services

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date: 06/30/2006

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm
- Kiểm toán hoạt động các dự án
-Hoạch định chiến lược thuế
- Tư vấn cho doanh nghiệp khi có vướng mắc về thuế
- Tổ chức hệ thống kế toán

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.