CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (HOSE: AST)

Taseco Air Services JSC

44,900

-1,600 (-3.44%)
07/04/2020 14:30

Mở cửa46,900

Cao nhất46,900

Thấp nhất44,200

KLGD38,020

Vốn hóa2,020

Dư mua650

Dư bán1,980

Cao 52T 89,900

Thấp 52T41,000

KLBQ 52T65,444

NN mua610

% NN sở hữu45.41

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,239

P/E10.97

F P/E8.52

BVPS14,313

P/B3.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AST: ACV FPT MWG HVN VNM
Trending: MWG (60.341) - VNM (54.923) - HVN (48.875) - VCB (43.148) - VIC (37.118)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco