CTCP 28 Quảng Ngãi (UPCoM: AQN)

28 Quang Ngai Joint Stock Company

7,500

(%)
26/01/2021 15:01

Mở cửa7,500

Cao nhất7,500

Thấp nhất7,500

KLGD

Vốn hóa11.33

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,500

Thấp 52T7,500

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,458

P/E3.05

F P/E2.83

BVPS14,692

P/B0.51

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AQN: APT AG1 APP APS ARM
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP 28 Quảng Ngãi

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết-39.58%

Cao nhất 52 tuần (30/01/2020)*7,500

Thấp nhất 52 tuần (30/01/2020)*7,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)-

Nhiều nhất 52 tuần (30/01/2020)*-

Ít nhất 52 tuần (-)*-

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.