CTCP 28 Quảng Ngãi (UPCoM: AQN)

28 Quang Ngai Joint Stock Company

7,500

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa7,500

Cao nhất7,500

Thấp nhất7,500

KLGD

Vốn hóa11

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,400

Thấp 52T7,500

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,458

P/E3.05

F P/E2.40

BVPS14,692

P/B0.51

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AQN: ACM ADG AG1 AMC AMP
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP 28 Quảng Ngãi

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-39.58%

+/- Niêm yết-39.58%

Cao nhất 52 tuần (06/08/2019)*12,414

Thấp nhất 52 tuần (29/10/2019)*7,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)2

Nhiều nhất 52 tuần (29/10/2019)*400

Ít nhất 52 tuần (29/10/2019)*400