CTCP 28 Quảng Ngãi (UPCoM: AQN)

28 Quang Ngai Joint Stock Company

7,500

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa7,500

Cao nhất7,500

Thấp nhất7,500

KLGD

Vốn hóa11

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,400

Thấp 52T7,500

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,458

P/E3.05

F P/E2.40

BVPS14,692

P/B0.51

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AQN: ACM ADG AG1 AMC AMP
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP 28 Quảng Ngãi