CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS)

Asia - Pacific Securities Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

1,900

(%)
31/03/2020 15:03

Mở cửa1,900

Cao nhất2,000

Thấp nhất1,900

KLGD48,600

Vốn hóa74

Dư mua8,500

Dư bán49,000

Cao 52T 3,300

Thấp 52T1,700

KLBQ 52T31,774

NN mua-

% NN sở hữu29.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*50

P/E38

F P/E9.26

BVPS8,771

P/B0.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng APS: API SHB VGC HQC FLC
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-5%

+/- Qua 1 tháng-29.63%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-38.71%

+/- Niêm yết-86.77%

Cao nhất 52 tuần (26/02/2020)*3,300

Thấp nhất 52 tuần (15/01/2020)*1,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)27,587

KLGD/Ngày (1 tháng)111,930

KLGD/Ngày (1 quý)102,289

KLGD/Ngày (1 năm)31,774

Nhiều nhất 52 tuần (26/02/2020)*1,079,700

Ít nhất 52 tuần (16/10/2019)*2