CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS)

Asia - Pacific Securities Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

1,900

-100 (-5%)
30/03/2020 15:02

Mở cửa1,900

Cao nhất1,900

Thấp nhất1,800

KLGD19,500

Vốn hóa74

Dư mua7,000

Dư bán31,600

Cao 52T 3,300

Thấp 52T1,700

KLBQ 52T31,707

NN mua-

% NN sở hữu14.44

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*50

P/E40

F P/E9.75

BVPS8,771

P/B0.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng APS: API SHB ACB ORS HQC
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương