CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS)

Asia - Pacific Securities Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

2,400

100 (+4.35%)
05/06/2020 15:03

Mở cửa2,200

Cao nhất2,400

Thấp nhất2,100

KLGD57,102

Vốn hóa94

Dư mua45,398

Dư bán41,798

Cao 52T 3,300

Thấp 52T1,700

KLBQ 52T33,066

NN mua-

% NN sở hữu14.44

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-882

P/E-2.61

F P/E11.21

BVPS8,867

P/B0.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng APS: HQC ROS SHS VNM DLG
Trending: HPG (55.136) - ROS (47.312) - VNM (43.320) - MBB (41.412) - ITA (39.895)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
01/04/2019Asean Small Cap Fund7,432,10019.06
Nguyễn Đỗ Lăng5,436,22013.94
Lucerne Enterprise Ltd3,200,3008.21
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Asean Deep Value Fund5,323,80013.65
Lucerne Enterprise Ltd3,200,3008.21
Nguyễn Đỗ Lăng2,167,9005.56
Nguyễn Thu Trang2,009,5005.15
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016Lâm Nhựt Quỳnh Anh3,922,10010.06
Asean Small Cap Fund3,317,6008.51
Lucerne Enterprise Ltd3,200,3008.21
Nguyễn Đỗ Lăng2,167,9005.56