CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS)

Asia - Pacific Securities Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

2,300

-200 (-8%)
02/06/2020 15:04

Mở cửa2,500

Cao nhất2,600

Thấp nhất2,300

KLGD18,302

Vốn hóa90

Dư mua

Dư bán40,998

Cao 52T 3,300

Thấp 52T1,700

KLBQ 52T32,797

NN mua-

% NN sở hữu14.44

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-882

P/E-2.83

F P/E12.19

BVPS8,867

P/B0.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng APS: AAV HUT ITA OGC API
Trending: HPG (58.347) - VNM (43.689) - MWG (40.705) - HVN (40.197) - MBB (36.244)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010

31/12/2009 31/12/2009

31/12/2008 31/12/2008