CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS)

Asia - Pacific Securities Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

2,200

200 (+10%)
28/05/2020 15:05

Mở cửa2,000

Cao nhất2,200

Thấp nhất2,000

KLGD40,900

Vốn hóa86

Dư mua122,600

Dư bán

Cao 52T 3,300

Thấp 52T1,700

KLBQ 52T32,288

NN mua-

% NN sở hữu14.44

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-882

P/E-2.27

F P/E9.75

BVPS8,867

P/B0.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng APS: API AAV ART BVS APG
Trending: HPG (66.380) - VNM (49.628) - MWG (47.469) - HVN (40.927) - FPT (34.810)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nguyễn Đỗ LăngCTHĐQT/TGĐ1974ThS Kinh tế5,436,2202006
Ông Đinh Việt TrungTVHĐQT-Cử nhânN/A
Ông Hồ Xuân VinhTVHĐQT1968Cử nhân6,8602007
Bà Huỳnh Thị Mai DungTVHĐQT1975CN Kinh tế840,0002010
Ông Phạm Duy HưngTVHĐQT1979CN Kinh tế202007
Ông Vũ Trọng QuânTVHĐQT1973ThS Kinh tế2006
Ông Nguyễn Quang HuyPhó TGĐ-N/aN/A
Bà Nguyễn Thị ThanhKTT-CN TCKT/ThS QTKD2015
Bà Phạm Thị Đức ViệtTBKS1982ThS QTKD2007
Bà Lê Trương Thị Ánh NgọcThành viên BKS-CN Kinh tế2016
Ông Nguyễn Đức QuânThành viên BKS1984CN Kinh tế2009
Bà Nguyễn Hoài GiangThành viên BKS1982CN TCKT1,0002008
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Đỗ LăngCTHĐQT/TGĐ1974ThS Kinh tế5,436,2202006
Ông Đinh Việt TrungTVHĐQT-Cử nhânN/A
Ông Hồ Xuân VinhTVHĐQT1968Cử nhân5,0002007
Bà Huỳnh Thị Mai DungTVHĐQT1975CN Kinh tế840,0002010
Ông Phạm Duy HưngTVHĐQT1979CN Kinh tế202007
Ông Vũ Trọng QuânTVHĐQT1973ThS Kinh tế2006
Ông Nguyễn Quang HuyPhó TGĐ-N/aN/A
Bà Nguyễn Thị ThanhKTT-CN TCKT/ThS QTKD2015
Bà Phạm Thị Đức ViệtTBKS1982ThS QTKD2007
Bà Lê Trương Thị Ánh NgọcThành viên BKS-CN Kinh tế2016
Ông Nguyễn Đức QuânThành viên BKS1984CN Kinh tế2009
Bà Nguyễn Hoài GiangThành viên BKS1982CN TCKT1,0002008
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Đỗ LăngCTHĐQT/TGĐ1974ThS Kinh tế5,436,2202006
Ông Đinh Việt TrungTVHĐQT-Cử nhânN/A
Ông Hồ Xuân VinhTVHĐQT1968Cử nhân6,8602007
Bà Huỳnh Thị Mai DungTVHĐQT1975CN Kinh tế840,0002010
Ông Phạm Duy HưngTVHĐQT1979CN Kinh tế202007
Ông Vũ Trọng QuânTVHĐQT1973ThS Kinh tế2006
Bà Nguyễn Thị ThanhKTT-CN TCKT/ThS QTKD2015
Bà Phạm Thị Đức ViệtTBKS1982ThS QTKD2007
Bà Lê Trương Thị Ánh NgọcThành viên BKS-CN Kinh tế2016
Ông Nguyễn Đức QuânThành viên BKS1984CN Kinh tế2009
Bà Nguyễn Hoài GiangThành viên BKS1982CN TCKT1,0002008