CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API)

Asia - Pacific Investment Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

9,600

-400 (-4%)
22/09/2020 14:43

Mở cửa9,700

Cao nhất9,700

Thấp nhất9,600

KLGD2,500

Vốn hóa340

Dư mua4,100

Dư bán128,800

Cao 52T 20,600

Thấp 52T7,600

KLBQ 52T842

NN mua-

% NN sở hữu44.13

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*683

P/E14.64

F P/E9.10

BVPS14,810

P/B0.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng API: AGG IDJ VHM NVL ABI
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương