CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API)

Asia - Pacific Investment Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

8,100

(%)
07/08/2020 15:06

Mở cửa8,100

Cao nhất8,100

Thấp nhất8,100

KLGD

Vốn hóa287

Dư mua3,600

Dư bán

Cao 52T 22,700

Thấp 52T7,600

KLBQ 52T536

NN mua-

% NN sở hữu44.14

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*683

P/E11.86

F P/E7.37

BVPS14,810

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng API: APS ARM AMV APC APH
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-11.96%

+/- Qua 1 quý-30.77%

+/- Qua 1 năm-64.32%

+/- Niêm yết-46.47%

Cao nhất 52 tuần (08/08/2019)*22,600

Thấp nhất 52 tuần (01/04/2020)*7,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)140

KLGD/Ngày (1 tháng)274

KLGD/Ngày (1 quý)582

KLGD/Ngày (1 năm)537

Nhiều nhất 52 tuần (11/02/2020)*11,000

Ít nhất 52 tuần (19/06/2020)*2