CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API)

Asia - Pacific Investment Joint Stock Company

13,200

1,200 (+10%)
14/11/2019 15:00

Mở cửa13,200

Cao nhất13,200

Thấp nhất13,200

KLGD500

Vốn hóa467

Dư mua3,400

Dư bán100

Cao 52T 25,400

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T1,252

NN mua-

% NN sở hữu44.18

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*983

P/E12.21

F P/E4.85

BVPS13,122

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng API: IDJ HAI HQC APG APS
Trending: VNM (26.157) - HPG (23.556) - FLC (21.903) - MWG (20.134) - MBB (19.434)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+13.79%

+/- Qua 1 tháng+18.92%

+/- Qua 1 quý-35.61%

+/- Qua 1 năm-25.84%

+/- Niêm yết-12.76%

Cao nhất 52 tuần (14/05/2019)*25,400

Thấp nhất 52 tuần (09/10/2019)*10,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)820

KLGD/Ngày (1 tháng)618

KLGD/Ngày (1 quý)551

KLGD/Ngày (1 năm)1,256

Nhiều nhất 52 tuần (28/12/2018)*17,200

Ít nhất 52 tuần (17/07/2019)*10