CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API)

Asia - Pacific Investment Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

16,800

(%)
18/02/2020 15:03

Mở cửa16,800

Cao nhất16,800

Thấp nhất16,800

KLGD

Vốn hóa595

Dư mua

Dư bán800

Cao 52T 25,400

Thấp 52T8,400

KLBQ 52T808

NN mua-

% NN sở hữu44.14

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*762

P/E22.05

F P/E6.79

BVPS13,967

P/B1.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng API: IDJ APS MBB MSN CSC
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương