CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API)

Asia - Pacific Investment Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

16,800

(%)
21/02/2020 10:24

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa595

Dư mua

Dư bán352,400

Cao 52T 25,400

Thấp 52T8,400

KLBQ 52T805

NN mua-

% NN sở hữu44.14

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*762

P/E22.05

F P/E6.79

BVPS13,967

P/B1.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng API: IDJ APS VCI VIC MBB
Trending: VNM (30.394) - CTG (26.792) - MBB (26.173) - ROS (26.015) - HPG (25.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương