CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API)

Asia - Pacific Investment Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

9,900

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa9,600

Cao nhất9,900

Thấp nhất9,600

KLGD200

Vốn hóa350

Dư mua6,000

Dư bán203,100

Cao 52T 20,600

Thấp 52T7,600

KLBQ 52T851

NN mua-

% NN sở hữu44.13

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*683

P/E14.49

F P/E9.01

BVPS14,810

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng API: VNS BTS ACC CVN AME
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Lucerne Enterprise Ltd7,426,20020.98
Asean Deep Value Fund6,673,10018.85
Huỳnh Thị Mai Dung3,753,80010.60
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Lucerne Enterprise Ltd7,426,20020.98
Asean Deep Value Fund6,256,80017.67
Huỳnh Thị Mai Dung3,753,80010.60
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
13/02/2018Nguyễn Đỗ Lăng7,492,12221.16
Lucerne Enterprise Ltd7,426,20020.98
Asean Deep Value Fund6,256,80017.67