CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API)

Asia - Pacific Investment Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

9,800

100 (+1.03%)
29/09/2020 15:05

Mở cửa9,400

Cao nhất9,800

Thấp nhất9,400

KLGD200

Vốn hóa347

Dư mua1,700

Dư bán202,900

Cao 52T 20,600

Thấp 52T7,600

KLBQ 52T852

NN mua-

% NN sở hữu44.13

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*683

P/E14.20

F P/E8.83

BVPS14,810

P/B0.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng API: VNS SRA FLC ACB ADC
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Hán Công KhanhCTHĐQT1975CN Khoa họcN/A
Ông Đinh Quốc ĐứcTVHĐQT-N/aN/A
Ông Lê Hoài SơnTVHĐQT-N/aN/A
Ông Nguyễn Đỗ LăngTVHĐQT1974ThS Kinh tế2006
Ông Phạm Thị Kiều HưngTVHĐQT-N/aN/A
Ông Nguyễn Hoàng LinhPhó TGĐ1979ThS QTKD2011
Ông Phạm Duy HưngPhó TGĐ-CN Kinh tế2007
Bà Nguyễn Hoài GiangQuyền KTT1982CN TCKT2013
Bà Nguyễn Thị ThanhTBKS-N/aN/A
Bà Hồ Thị ThùyThành viên BKS-N/aN/A
Bà Nguyễn Ngọc DiệpThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nguyễn Đỗ LăngCTHĐQT1974ThS Kinh tế2006
Ông Đặng Anh TuấnTVHĐQT1959CN Luật/CN Kinh tế2011
Ông Đào Ngọc ThanhTVHĐQT1946Kỹ sư2014
Ông David Eric RoesTVHĐQT1966Đại học2005
Bà Huỳnh Thị Mai DungTVHĐQT1975CN QTKD3,753,8002006
Ông Nguyễn Hoàng LinhTVHĐQT/Phó TGĐ1979ThS QTKD2011
Ông Phạm Duy HưngPhó TGĐ-CN Kinh tế2007
Bà Nguyễn Hoài GiangQuyền KTT1982CN TCKT2013
Bà Lã Thị QuyTBKS1982CN TCKT1002015
Bà Phạm Thị TươiThành viên BKS-CN TCKT8,0002019
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Đỗ LăngCTHĐQT1974ThS Kinh tế2006
Ông Đặng Anh TuấnTVHĐQT1959CN Kinh tế2011
Ông Đào Ngọc ThanhTVHĐQT1946Kỹ sư2014
Ông David RoesTVHĐQT1966Đại họcN/A
Bà Huỳnh Thị Mai DungTVHĐQT1975CN Kinh tế3,753,8002006
Ông Nguyễn Hoàng LinhTVHĐQT/Phó TGĐ1979ThS QTKD2011
Ông Phạm Duy HưngPhó TGĐ-CN Kinh tế2007
Bà Nguyễn Hoài GiangQuyền KTT1982N/a2013
Bà Lã Thị QuyTBKS1982CN Kinh tế1002015
Bà Phạm Hoài PhươngThành viên BKS1981CN Kinh tế2012
Bà Phạm Thị TươiThành viên BKS-N/a2019