CTCP Chứng khoán APG (HOSE: APG)

APG Securities Joint Stock Company

8,900

(%)
23/08/2019 15:00

Mở cửa8,700

Cao nhất8,900

Thấp nhất8,560

KLGD575,220

Vốn hóa303

Dư mua6,320

Dư bán23,400

Cao 52T 10,400

Thấp 52T4,800

KLBQ 52T413,396

NN mua-

% NN sở hữu0.22

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*538

P/E16.54

F P/E16.01

BVPS10,445

P/B0.85

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng APG: HSL DAH CVT DRC CTG
Trending: MWG (26.245) - VNM (25.754) - HPG (24.303) - FPT (21.272) - VGI (16.992)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán APG

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-3.26%

+/- Qua 1 tháng-2.20%

+/- Qua 1 quý+11.25%

+/- Qua 1 năm+85.42%

+/- Niêm yết-21.24%

Cao nhất 52 tuần (18/03/2019)*10,400

Thấp nhất 52 tuần (29/08/2018)*4,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)573,592

KLGD/Ngày (1 tháng)414,182

KLGD/Ngày (1 quý)409,672

KLGD/Ngày (1 năm)412,967

Nhiều nhất 52 tuần (22/02/2019)*1,310,660

Ít nhất 52 tuần (08/01/2019)*60,850