CTCP Chứng khoán An Phát (HOSE: APG)

An Phat Securities Joint Stock Company

9,050

(%)
20/08/2019 15:00

Mở cửa9,050

Cao nhất9,140

Thấp nhất9,000

KLGD746,050

Vốn hóa308

Dư mua6,050

Dư bán9,130

Cao 52T 10,400

Thấp 52T4,700

KLBQ 52T412,972

NN mua-

% NN sở hữu0.22

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS538

P/E16.82

F P/E16.28

BVPS10,445

P/B0.87

Mã xem cùng APG: HSL DAH CVT DRC AGR
Trending: MWG (28.089) - VNM (27.538) - HPG (25.846) - FPT (21.785) - VGI (18.299)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán An Phát

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.11%

+/- Qua 1 tháng+1.11%

+/- Qua 1 quý+15.19%

+/- Qua 1 năm+89.58%

+/- Niêm yết-19.47%

Cao nhất 52 tuần (18/03/2019)*10,400

Thấp nhất 52 tuần (21/08/2018)*4,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)667,400

KLGD/Ngày (1 tháng)371,198

KLGD/Ngày (1 quý)422,253

KLGD/Ngày (1 năm)412,972

Nhiều nhất 52 tuần (22/02/2019)*1,310,660

Ít nhất 52 tuần (08/01/2019)*60,850