CTCP Chứng khoán APG (HOSE: APG)

APG Securities Joint Stock Company

9,100

(%)
06/07/2020 15:00

Mở cửa9,170

Cao nhất9,200

Thấp nhất8,800

KLGD688,180

Vốn hóa310

Dư mua25,100

Dư bán30,740

Cao 52T 11,900

Thấp 52T7,900

KLBQ 52T595,847

NN mua45,000

% NN sở hữu3.68

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*729

P/E12.48

F P/E8.85

BVPS11,075

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng APG: DAH STB HBC HQC VGI
Trending: HPG (45.814) - VNM (40.798) - ITA (32.681) - FLC (30.750) - ROS (29.483)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán APG