View with AON: BIC
Trending: HPG (67,633) - VNM (46,432) - MWG (35,296) - HVN (33,021) - FPT (26,524)
- Phân tích và đánh giá rủi ro
- Đánh giá, thiết kế và quản lý chương trình bảo hiểm
- Môi giới bảo hiểm và môi giới tái bảo hiểm
- Tư vấn phúc lợi nhân sự
- Trợ giúp giải quyết bồi thường hiệu quả
- Tư vấn các chương trình bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho các dự án lớn mang tính chất rủi ro chuyên biệt và phức tạp…

PIC of Information Disclosure

• Full name
• Positions
• TelephoneNULL

Basic Information

Company typeInsurance Company
Establishment license
Business license
Tax code
Milestones
Headquarter
• AddressTầng 14, Tòa Nhà Vietcombank 198 Trần Quang Khải - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
• Telephone(84.24) 3826 0832
• Fax(84.24) 3824 3983
• EmailNULL
• Websitehttp://www.aon.com/vietnam
Representative offices