CTCP Nam Việt (HOSE: ANV)

Nam Viet Corporation

19,500

50 (+0.26%)
23/09/2020 11:26

Mở cửa19,600

Cao nhất19,750

Thấp nhất19,350

KLGD148,820

Vốn hóa2,479

Dư mua35,620

Dư bán17,810

Cao 52T 25,500

Thấp 52T11,800

KLBQ 52T284,155

NN mua100

% NN sở hữu1.27

Cổ tức TM900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,541

P/E3.51

F P/E12.40

BVPS18,363

P/B1.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ANV: VHC HPG CMX IDI ASM
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nam Việt

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.53%

+/- Qua 1 tháng+17.99%

+/- Qua 1 quý+4.88%

+/- Qua 1 năm-17.88%

+/- Niêm yết-23.03%

Cao nhất 52 tuần (21/10/2019)*25,543

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*11,829

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)260,920

KLGD/Ngày (1 tháng)288,506

KLGD/Ngày (1 quý)183,605

KLGD/Ngày (1 năm)283,600

Nhiều nhất 52 tuần (27/09/2019)*1,284,210

Ít nhất 52 tuần (10/03/2020)*36,350