CTCP Nam Việt (HOSE: ANV)

Nam Viet Corporation

19,150

1,000 (+5.51%)
05/06/2020 14:46

Mở cửa18,100

Cao nhất19,400

Thấp nhất18,100

KLGD707,130

Vốn hóa2,442

Dư mua48,880

Dư bán47,430

Cao 52T 26,600

Thấp 52T11,800

KLBQ 52T373,932

NN mua-

% NN sở hữu1.20

Cổ tức TM900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,541

P/E3.28

F P/E3.31

BVPS19,048

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ANV: VHC IDI CMX ACL MPC
Trending: HPG (55.136) - ROS (47.312) - VNM (43.320) - MBB (41.412) - ITA (39.895)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nam Việt

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+5.51%

+/- Qua 1 tháng+17.13%

+/- Qua 1 quý+13.19%

+/- Qua 1 năm-25.94%

+/- Niêm yết-9.06%

Cao nhất 52 tuần (07/06/2019)*26,557

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*11,829

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)326,054

KLGD/Ngày (1 tháng)364,962

KLGD/Ngày (1 quý)276,692

KLGD/Ngày (1 năm)371,731

Nhiều nhất 52 tuần (10/06/2019)*1,733,390

Ít nhất 52 tuần (10/03/2020)*36,350