CTCP Nam Việt (HOSE: ANV)

Nam Viet Corporation

26,950

(%)
23/07/2019 15:00

Mở cửa26,950

Cao nhất27,100

Thấp nhất26,850

KLGD601,060

Vốn hóa3,427

Dư mua31,830

Dư bán31,920

Cao 52T 32,500

Thấp 52T14,700

KLBQ 52T584,922

NN mua500

% NN sở hữu2.49

Cổ tức TM900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS4,811

P/E5.60

F P/E4.91

BVPS16,007

P/B1.68

Mã xem cùng ANV: VHC PPC ACL HPG IDI
Trending: HPG (26.625) - MWG (24.527) - VNM (24.246) - MBB (19.106) - VCB (18.028)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nam Việt