CTCP Nam Việt (HOSE: ANV)

Nam Viet Corporation

22,300

200 (+0.90%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa22,050

Cao nhất22,300

Thấp nhất22,000

KLGD136,750

Vốn hóa2,835

Dư mua13,040

Dư bán13,980

Cao 52T 32,500

Thấp 52T21,400

KLBQ 52T472,676

NN mua-

% NN sở hữu1.28

Cổ tức TM900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,541

P/E3.99

F P/E4.03

BVPS18,769

P/B1.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ANV: HPG IDI VHC MPC AAA
Trending: HPG (25.302) - CTG (23.343) - VCB (19.320) - MBB (19.317) - VNM (18.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nam Việt

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương36,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú540,000 (VND)100
CTCP Rau quả Nông trại xanh27,000 (VND)44.40
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương36,000 (VND)100
Công ty TNHH Thủy Sản Biển Đông5,306 (VND)90.91
CTCP Rau quả Nông trại xanh27,000 (VND)44.40
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2016CT TNHH MTV Ấn Độ Dương36,000 (VND)100
CT TNHH Thủy Sản Biển Đông5,306 (VND)90.91
CTCP Rau quả Nông trại xanh27,000 (VND)44.40