CTCP Nam Việt (HOSE: ANV)

Nam Viet Corporation

15,750

100 (+0.64%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa15,750

Cao nhất15,900

Thấp nhất15,650

KLGD88,110

Vốn hóa2,002

Dư mua24,150

Dư bán12,920

Cao 52T 25,500

Thấp 52T11,800

KLBQ 52T304,686

NN mua10,440

% NN sở hữu1.31

Cổ tức TM900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,541

P/E2.82

F P/E9.98

BVPS18,363

P/B0.86

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ANV: VHC ACL HPG CMX IDI
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nam Việt

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019Cá nhân nước ngoài284,3870.22Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước125,343,06397.96
Cổ phiếu quỹ411,7500.32
Tổ chức nước ngoài1,321,9441.03
Tổ chức trong nước590,2310.46
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài216,1160.17Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước123,571,86896.89
Cổ phiếu quỹ394,7500.31
Tổ chức nước ngoài3,230,5942.53
Tổ chức trong nước126,2970.10
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân nước ngoài174,2260.14Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước122,771,84298.49
Tổ chức nước ngoài1,588,9291.27
Tổ chức trong nước114,8780.09