CTCP Nam Việt (HOSE: ANV)

Nam Viet Corporation

22,300

200 (+0.90%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa22,050

Cao nhất22,300

Thấp nhất22,000

KLGD136,750

Vốn hóa2,835

Dư mua13,040

Dư bán13,980

Cao 52T 32,500

Thấp 52T21,400

KLBQ 52T472,676

NN mua-

% NN sở hữu1.28

Cổ tức TM900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,541

P/E3.99

F P/E4.03

BVPS18,769

P/B1.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ANV: HPG IDI VHC MPC AAA
Trending: HPG (25.302) - CTG (23.343) - VCB (19.320) - MBB (19.317) - VNM (18.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nam Việt

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài216,1160.17Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước123,571,86896.89
Cổ phiếu quỹ394,7500.31
Tổ chức nước ngoài3,230,5942.53
Tổ chức trong nước126,2970.10
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân nước ngoài174,2260.14Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước122,771,84298.49
Tổ chức nước ngoài1,588,9291.27
Tổ chức trong nước114,8780.09
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016Cá nhân nước ngoài76,2400.12Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước16,557,19925.09
CĐ đặc biệt47,970,00072.68
Tổ chức nước ngoài377,1700.57
Tổ chức trong nước1,019,3911.54