CTCP Nam Việt (HOSE: ANV)

Nam Viet Corporation

15,750

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa2,002

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 25,500

Thấp 52T11,800

KLBQ 52T304,686

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,541

P/E2.84

F P/E10.04

BVPS18,363

P/B0.86

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ANV: VHC ACL HPG IDI CMX
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nam Việt

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010

31/12/2009 31/12/2009

31/12/2008 31/12/2008

31/12/2007 31/12/2007