CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX: AMV)

American Vietnamese Biotech INC

16,500

(%)
27/11/2020 15:05

Mở cửa16,500

Cao nhất16,600

Thấp nhất16,400

KLGD199,401

Vốn hóa626

Dư mua381,099

Dư bán489,999

Cao 52T 25,100

Thấp 52T10,800

KLBQ 52T437,467

NN mua-

% NN sở hữu3.20

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,791

P/E2.85

F P/E2.56

BVPS21,278

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AMV: CVN SRA MBB HPG HDB
Trending: HPG (112.983) - VNM (45.828) - HSG (42.563) - TCB (41.438) - MBB (36.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.13%

+/- Qua 1 tháng+3.77%

+/- Qua 1 quý-0.60%

+/- Qua 1 năm-30.38%

+/- Niêm yết+71.09%

Cao nhất 52 tuần (16/12/2019)*25,100

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*10,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)360,584

KLGD/Ngày (1 tháng)257,453

KLGD/Ngày (1 quý)407,831

KLGD/Ngày (1 năm)439,329

Nhiều nhất 52 tuần (10/09/2020)*2,073,712

Ít nhất 52 tuần (30/01/2020)*44,964

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.