CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX: AMV)

American Vietnamese Biotech INC

27,400

(%)
17/07/2019 13:37

Mở cửa27,000

Cao nhất27,500

Thấp nhất27,000

KLGD8,000

Vốn hóa743

Dư mua13,700

Dư bán53,000

Cao 52T 39,500

Thấp 52T15,000

KLBQ 52T99,671

NN mua-

% NN sở hữu1.50

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS7,933

P/E3.45

F P/E3.23

BVPS22,057

P/B1.24

Mã xem cùng AMV: SRA CVN JVC ACL DGW
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ