CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX: AMV)

American Vietnamese Biotech INC

32,500

1,500 (+4.84%)
17/05/2019 14:59

Mở cửa31,200

Cao nhất32,500

Thấp nhất30,000

KLGD144,400

Vốn hóa881

Dư mua18,000

Dư bán900

Cao 52T 39,500

Thấp 52T13,200

KLBQ 52T92,167

NN mua3,500

% NN sở hữu1.09

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS7,933

P/E3.91

F P/E3.65

BVPS22,057

P/B1.47

Mã xem cùng AMV: SRA JVC CVN POW ANV
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ