CTCP Alphanam E&C (HNX: AME)

Alphanam E&C Joint Stock Company

6,300

(%)
04/08/2020 15:04

Mở cửa6,300

Cao nhất6,300

Thấp nhất6,300

KLGD

Vốn hóa159

Dư mua400

Dư bán

Cao 52T 7,900

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T623

NN mua-

% NN sở hữu5.64

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*780

P/E8.08

F P/E6

BVPS12,124

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AME: ACC CT6 C47 L62 DLG
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Alphanam E&C