CTCP Alphanam E&C (HNX: AME)

Alphanam E&C Joint Stock Company

7,000

(%)
26/02/2020 15:06

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD

Vốn hóa176

Dư mua

Dư bán500

Cao 52T 14,500

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T564

NN mua-

% NN sở hữu5.65

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*756

P/E9.26

F P/E8.40

BVPS12,077

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AME: ALT C69 CTD MSN AAA
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Alphanam E&C