CTCP Alphanam E&C (HNX: AME)

Alphanam E&C Joint Stock Company

7,000

(%)
26/02/2020 15:06

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD

Vốn hóa176

Dư mua

Dư bán500

Cao 52T 14,500

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T564

NN mua-

% NN sở hữu5.65

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*756

P/E9.26

F P/E8.40

BVPS12,077

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AME: ALT C69 CTD MSN AAA
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Alphanam E&C

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.94%

+/- Qua 1 tháng+9.38%

+/- Qua 1 quý+9.38%

+/- Qua 1 năm-51.72%

+/- Niêm yết-56.74%

Cao nhất 52 tuần (27/02/2019)*14,500

Thấp nhất 52 tuần (16/10/2019)*6,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)220

KLGD/Ngày (1 tháng)60

KLGD/Ngày (1 quý)492

KLGD/Ngày (1 năm)550

Nhiều nhất 52 tuần (22/07/2019)*10,700

Ít nhất 52 tuần (04/11/2019)*10