CTCP Alphanam E&C (HNX: AME)

Alphanam E&C Joint Stock Company

6,900

(%)
10/08/2020 15:05

Mở cửa6,900

Cao nhất6,900

Thấp nhất6,900

KLGD

Vốn hóa174

Dư mua1,000

Dư bán1,200

Cao 52T 7,900

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T622

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*780

P/E8.85

F P/E6.57

BVPS12,124

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AME: ADC ADS AGF AVF VNH
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Alphanam E&C