CTCP Alphanam E&C (HNX: AME)

Alphanam E&C Joint Stock Company

7,000

(%)
27/02/2020 15:04

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD

Vốn hóa176

Dư mua1,000

Dư bán800

Cao 52T 14,500

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T548

NN mua-

% NN sở hữu5.65

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*756

P/E9.26

F P/E8.40

BVPS12,077

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AME: CTD MSN C69 C92 AAA
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Alphanam E&C