CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (HOSE: AMD)

FLC AMD Mining And Investment Joint Stock Company

3,130

200 (+6.83%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa3,130

Cao nhất3,130

Thấp nhất3,130

KLGD541,070

Vốn hóa512

Dư mua2,755,750

Dư bán

Cao 52T 5,200

Thấp 52T1,400

KLBQ 52T2,215,860

NN mua-

% NN sở hữu0.91

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*195

P/E15.03

F P/E7.98

BVPS11,894

P/B0.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AMD: ROS FLC HAI GAB QCG
Trending: VNM (56.126) - MWG (55.398) - HVN (46.415) - VCB (43.821) - VIC (36.710)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD