CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (HOSE: AMD)

FLC AMD Mining And Investment Joint Stock Company

1,740

20 (+1.16%)
17/01/2020 15:00

Mở cửa1,700

Cao nhất1,810

Thấp nhất1,690

KLGD1,035,180

Vốn hóa284

Dư mua138,800

Dư bán68,600

Cao 52T 3,300

Thấp 52T1,400

KLBQ 52T2,104,201

NN mua48,100

% NN sở hữu1.09

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*295

P/E5.83

F P/E4.69

BVPS11,839

P/B0.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AMD: ROS HAI FLC DLG ART
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4.40%

+/- Qua 1 tháng-38.52%

+/- Qua 1 quý+10.13%

+/- Qua 1 năm-43.32%

+/- Niêm yết-79.68%

Cao nhất 52 tuần (18/02/2019)*3,260

Thấp nhất 52 tuần (10/10/2019)*1,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,439,824

KLGD/Ngày (1 tháng)3,521,604

KLGD/Ngày (1 quý)3,332,075

KLGD/Ngày (1 năm)2,106,774

Nhiều nhất 52 tuần (26/02/2019)*16,532,660

Ít nhất 52 tuần (12/08/2019)*221,930