CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (HOSE: AMD)

FLC AMD Mining And Investment Joint Stock Company

3,090

40 (+1.31%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa3,090

Cao nhất3,110

Thấp nhất3,070

KLGD1,326,680

Vốn hóa505

Dư mua76,600

Dư bán165,860

Cao 52T 5,200

Thấp 52T1,400

KLBQ 52T3,307,828

NN mua9,550

% NN sở hữu1.87

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*195

P/E15.64

F P/E19.95

BVPS11,911

P/B0.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AMD: FLC ROS HAI ITA GAB
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-9.38%

+/- Qua 1 tháng-0.96%

+/- Qua 1 quý+5.46%

+/- Qua 1 năm+76.57%

+/- Niêm yết-63.91%

Cao nhất 52 tuần (18/03/2020)*5,200

Thấp nhất 52 tuần (10/10/2019)*1,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3,759,418

KLGD/Ngày (1 tháng)5,787,777

KLGD/Ngày (1 quý)5,338,362

KLGD/Ngày (1 năm)3,307,828

Nhiều nhất 52 tuần (19/03/2020)*35,482,420

Ít nhất 52 tuần (30/03/2020)*52,780