CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (HOSE: AMD)

FLC AMD Mining And Investment Joint Stock Company

2,900

160 (+5.84%)
01/04/2020 09:18

Mở cửa2,600

Cao nhất2,900

Thấp nhất2,550

KLGD1,651,730

Vốn hóa474

Dư mua30,580

Dư bán713,360

Cao 52T 5,200

Thấp 52T1,400

KLBQ 52T2,209,021

NN mua-

% NN sở hữu0.89

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*195

P/E14.05

F P/E7.47

BVPS11,894

P/B0.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AMD: HAI FLC ROS GAB QCG
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD