CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (HOSE: AMD)

FLC AMD Mining And Investment Joint Stock Company

2,380

50 (+2.15%)
20/02/2020 11:29

Mở cửa2,380

Cao nhất2,450

Thấp nhất2,330

KLGD2,621,900

Vốn hóa389

Dư mua48,120

Dư bán70,150

Cao 52T 3,000

Thấp 52T1,400

KLBQ 52T2,134,578

NN mua27,810

% NN sở hữu1.15

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*295

P/E7.90

F P/E6.35

BVPS11,930

P/B0.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AMD: ROS HAI FLC GAB DLG
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD