CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (HOSE: AMD)

FLC AMD Mining And Investment Joint Stock Company

2,100

100 (+5%)
14/02/2020 15:00

Mở cửa2,140

Cao nhất2,140

Thấp nhất2,080

KLGD8,005,750

Vốn hóa343

Dư mua82,070

Dư bán141,260

Cao 52T 3,300

Thấp 52T1,400

KLBQ 52T2,161,920

NN mua3,000

% NN sở hữu1.37

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*295

P/E6.78

F P/E5.45

BVPS11,930

P/B0.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AMD: ROS HAI FLC GAB ART
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018Công Ty CP Khai Thác Khoáng Sản Lam Sơn150,000 (VND)80
Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Vạn Xuân150,000 (VND)80
CTCP AMD Smart10,000 (VND)98
CTCP Đầu tư VIP ROYAL100,000 (VND)40
CTCP Decohouse100,000 (VND)40
CTCP Dịch vụ Pháp Việt100,000 (VND)98
CTCP Thương mại và Dịch vụ Đông Sơn120,000 (VND)99.50
Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI)30,000 (VND)59.48
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017CTCP AMD Khoáng sản150,000 (VND)80
CTCP AMD Smart10,000 (VND)98
CTCP Đầu tư VIP ROYAL100,000 (VND)36
CTCP Decohouse100,000 (VND)40
CTCP Dịch vụ Pháp Việt100,000 (VND)44.77
CTCP Thương mại và Dịch vụ Đông Sơn120,000 (VND)99.50
CTCP Thương mại và Dịch vụ Việt Bỉ80,000 (VND)34.83
Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI)30,000 (VND)59.48
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2016CTCP AMD Khoáng sản150,000 (VND)80
CTCP AMD Smart10,000 (VND)98
CTCP Đầu tư VIP ROYAL100,000 (VND)36
CTCP Decohouse100,000 (VND)40
CTCP Dịch vụ Pháp Việt100,000 (VND)44.77
CTCP Pink House Việt Nam15,000 (VND)95
CTCP Thương mại và dịch vụ Đông Sơn120,000 (VND)99.50
CTCP Thương mại và Dịch vụ Việt Bỉ80,000 (VND)34.83
CTCP Vật tư và thiết bị khoa học kỹ thuật Acetech10,000 (VND)95
CTCP Xây lắp công trình Việt Hàn100,000 (VND)32
Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI)30,000 (VND)59.48