CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (HOSE: AMD)

FLC AMD Mining And Investment Joint Stock Company

2,970

190 (+6.83%)
04/08/2020 15:00

Mở cửa2,970

Cao nhất2,970

Thấp nhất2,720

KLGD1,587,380

Vốn hóa486

Dư mua657,640

Dư bán

Cao 52T 5,200

Thấp 52T1,400

KLBQ 52T2,330,534

NN mua-

% NN sở hữu0.97

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*195

P/E14.26

F P/E7.58

BVPS11,894

P/B0.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AMD: ROS FLC HAI GAB QCG
Trending: MWG (65.265) - VNM (55.373) - HVN (52.618) - VCB (43.659) - VIC (38.445)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Nguyễn Tiến Đức19,408,02911.87
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
11/07/2018Nguyễn Tiến Đức7,700,00011.87
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Nguyễn Tiến Đức7,700,00011.87