CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (HOSE: AMD)

FLC AMD Mining And Investment Joint Stock Company

2,100

100 (+5%)
14/02/2020 15:00

Mở cửa2,140

Cao nhất2,140

Thấp nhất2,080

KLGD8,005,750

Vốn hóa343

Dư mua82,070

Dư bán141,260

Cao 52T 3,300

Thấp 52T1,400

KLBQ 52T2,161,920

NN mua3,000

% NN sở hữu1.37

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*295

P/E6.78

F P/E5.45

BVPS11,930

P/B0.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AMD: ROS HAI FLC GAB ART
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Nguyễn Tiến Đức19,408,02911.87
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
11/07/2018Nguyễn Tiến Đức7,700,00011.87
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Nguyễn Tiến Đức7,700,00011.87