CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (HOSE: AMD)

FLC AMD Mining And Investment Joint Stock Company

2,150

-160 (-6.93%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa2,250

Cao nhất2,310

Thấp nhất2,150

KLGD4,617,400

Vốn hóa352

Dư mua

Dư bán525,760

Cao 52T 2,800

Thấp 52T1,400

KLBQ 52T2,116,536

NN mua80,050

% NN sở hữu1.22

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*295

P/E7.83

F P/E6.29

BVPS11,930

P/B0.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AMD: ROS HAI FLC GAB DLG
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Cơ cấu lao động

31/12/2017

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014