CTCP Dược phẩm Agimexpharm (UPCoM: AGP)

Agimexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company

30,300

(%)
17/05/2019 15:01

Mở cửa30,300

Cao nhất30,300

Thấp nhất30,300

KLGD

Vốn hóa292

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 32,000

Thấp 52T20,000

KLBQ 52T168

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS2,563

P/E11.82

F P/E7.48

BVPS18,084

P/B1.68

Mã xem cùng AGP: VNM IMP VJC DHG DHT
Trending: VNM (22.095) - HPG (16.020) - QNS (14.669) - MWG (14.560) - HVN (14.034)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược phẩm Agimexpharm

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+31.17%

+/- Qua 1 tháng+11.40%

+/- Qua 1 quý+21.20%

+/- Qua 1 năm+18.82%

+/- Niêm yết+33.30%

Cao nhất 52 tuần (27/03/2019)*32,000

Thấp nhất 52 tuần (26/12/2018)*20,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)40

KLGD/Ngày (1 tháng)86

KLGD/Ngày (1 quý)43

KLGD/Ngày (1 năm)164

Nhiều nhất 52 tuần (02/01/2019)*8,200

Ít nhất 52 tuần (26/02/2019)*4