CTCP Dược phẩm Agimexpharm (UPCoM: AGP)

Agimexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company

23,100

(%)
17/07/2019 14:00

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa222

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 26,000

Thấp 52T16,300

KLBQ 52T430

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS2,563

P/E9.01

F P/E4.94

BVPS18,084

P/B1.28

Mã xem cùng AGP: IMP VNM VJC NHT FIR
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược phẩm Agimexpharm

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+14%

+/- Qua 1 tháng+39.84%

+/- Qua 1 quý+4.36%

+/- Qua 1 năm+11.32%

+/- Niêm yết+24.88%

Cao nhất 52 tuần (27/03/2019)*26,040

Thấp nhất 52 tuần (26/12/2018)*16,275

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)533

KLGD/Ngày (1 tháng)280

KLGD/Ngày (1 quý)1,118

KLGD/Ngày (1 năm)428

Nhiều nhất 52 tuần (07/06/2019)*60,810

Ít nhất 52 tuần (26/02/2019)*4