CTCP Dược phẩm Agimexpharm (UPCoM: AGP)

Agimexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company

20,100

-3,000 (-12.99%)
23/07/2019 15:03

Mở cửa20,100

Cao nhất20,100

Thấp nhất20,100

KLGD200

Vốn hóa193

Dư mua200

Dư bán400

Cao 52T 26,000

Thấp 52T16,300

KLBQ 52T433

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS2,563

P/E9.01

F P/E4.94

BVPS18,084

P/B1.11

Mã xem cùng AGP: IMP VNM VJC NHT FIR
Trending: HPG (27.425) - MWG (24.390) - VNM (24.046) - MBB (19.536) - VCB (17.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược phẩm Agimexpharm