CTCP Dược phẩm Agimexpharm (UPCoM: AGP)

Agimexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company

30,300

(%)
17/05/2019 15:01

Mở cửa30,300

Cao nhất30,300

Thấp nhất30,300

KLGD

Vốn hóa292

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 32,000

Thấp 52T20,000

KLBQ 52T168

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS2,563

P/E11.82

F P/E7.48

BVPS18,084

P/B1.68

Mã xem cùng AGP: VNM IMP VJC DHT DHG
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược phẩm Agimexpharm