28.1 JSC (UPCoM: AG1)

9,500

-300 (-3.06%)
01/28/2021 09:58

Open9,800

High9,800

Low9,500

Vol6,900

Market Cap.46.20

Remain Bid1,300

Remain Ask13,200

52Wk High11,500

52Wk Low3,600

52Wk Avg Vol1,149

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend1,200

Dividend Yield0

Beta-

EPS*1,333

P/E7.35

F P/E5.02

BVPS11,654

P/B0.84

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with AG1: AGG ATB QNC VGT VNG
Trending: ROS (84,500) - HPG (84,277) - MBB (65,129) - SHB (61,330) - FLC (56,931)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
28.1 JSC

Price Change

+/- 1 week+2.08%

+/- 1 month0%

+/- 1 quarter+20.99%

+/- 1 year+173.51%

+/- From listing date+35.62%

52 wk. High (12/16/2020)*11,500

52 wk. Low (01/30/2020)*3,583

Average Trading Volume/Day

Share vol./day30,300

Share vol./month9,348

Share vol./quarter3,492

Share vol./year1,167

52 Wk. Highest (01/25/2021)*141,500

52 Wk. Lowest (05/18/2020)*100

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.