CTCP 28.1 (UPCoM: AG1)

28.1 JSC

8,500

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa8,500

Cao nhất8,500

Thấp nhất8,500

KLGD

Vốn hóa41

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,700

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T74

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,333

P/E6.38

F P/E4.61

BVPS11,654

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AG1: AFX ATD DCG AMV AQN
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP 28.1