CTCP 28.1 (UPCoM: AG1)

28.1 JSC

9,800

(%)
28/01/2021 09:43

Mở cửa9,800

Cao nhất9,800

Thấp nhất9,800

KLGD3,000

Vốn hóa47.66

Dư mua100

Dư bán2,100

Cao 52T 11,500

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T1,149

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,333

P/E7.35

F P/E5.02

BVPS11,654

P/B0.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AG1: AGG ATB QNC VGT VNG
Trending: ROS (84.500) - HPG (84.277) - MBB (65.129) - SHB (61.330) - FLC (56.931)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP 28.1
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.