(Other: AFPAudit)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Text.CSTCNote
Trending: HPG (134,656) - ROS (131,527) - MBB (111,483) - FLC (110,974) - STB (110,893)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Number of companies: 0

Name:

Abbreviation:

Address: 1 Lê Phụng Hiểu - P.Tràng Tiền - Q.Hoàn Kiếm - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 3219 8386

Fax: (84.24) 3628 4461

Email:

Website:#

Exchange: Khác

Sector: Professional, Scientific, and Technical Services

Industry: Legal Services, Accounting, Tax Preparation, Bookkeeping, and Payroll Services

Listing date:

Chartered capital: 1,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Tư vấn tài chính
- Tư vấn Thuế
- Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán
- Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo qui định của pháp luật
- Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính
- Tư vấn nguồn nhân lực
- Tư vấn quản lý (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật)
- Dịch vụ kế toán
- Kiểm toán báo cáo tài chính
- Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế
- Kiểm toán hoạt động; kiểm toán nội bộ, kiểm toán tuân thủ
- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm)
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
- Kiểm toán thông tin tài chính
- Dịch vụ định giá tài sản (không báo gồm tài sản của nhà nước)

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.