Your account has not been permission, data will display ***. Please Upgrade to use. Close notice
Hướng dẫn sử dụng
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Number of companies: 0

Vietnam Accounting - Financial Auditing & Consulting Co., Ltd

Name: Vietnam Accounting - Financial Auditing & Consulting Co., Ltd

Abbreviation:AFCVIETNAM

Address: 30/35 Trích Quảng Đức - P.5 - Q.Phú Nhuận - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 2244 5051

Fax: (84.28) 3811 6462

Email:

Website:#

Exchange: Khác

Sector: Professional, Scientific, and Technical Services

Industry: Legal Services, Accounting, Tax Preparation, Bookkeeping, and Payroll Services

Listing date:

Chartered capital: 300,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Kiểm toán báo cáo tài chính
- Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế
- Kiểm toán hoạt động
- Kiểm toán tuân thủ
- Kiểm toán nội bộ
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
- Tư vấn tài chính
- Tư vấn thuế
- Tư vấn nguồn nhân lực
- Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin
- Dịch vụ kế toán
- Dịch vụ định giá tài sản
- Các dịch vụ khác liên quan về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật
- Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.