Trending: HPG (25,022) - MWG (23,440) - VNM (22,939) - MBB (16,764) - VCB (15,902)
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
04/26/2012Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2012

Airport Engineering Consul Tancy And Services JSC

Name: Airport Engineering Consul Tancy And Services JSC

Abbreviation:AEC

Address: Đường Nguyễn Sơn - Sân bay Gia Lâm - Hà Nội

Telephone: (84.24) 3827 1984

Fax: (84.24) 3827 2791

Email:contact@aec.vn

Website:http://www.aec.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 5,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 0103012124

Issued date: 05/05/2006

Main business scope:

- Tư vấn về đầu tư và xây dựng công trình hàng không và các công trình khác.
- Môi giới kinh doanh và kinh doanh bất động sản.
- - Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế công nghệ, thiết kế mạng các công trình thông tin, tin học thuộc ngành hàng không và các ngành khác.
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống...
- Kinh doanh các ngành nghề khác theo phạm vi cho phép của pháp luật.

- Thành lập năm 1985 với tên là Viện thiết kế công trình hàng không.
- Năm 1993 đổi tên thành Công ty Khảo sát Thiết kế Hàng không.
- Năm 1997 đổi tên thành Công ty Tư vấn KSTK Hàng không.
- Năm 2006 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Hàng Không.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.