Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV)

Airports Corporation Of VietNam

53,900

1,000 (+1.89%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa53,200

Cao nhất54,300

Thấp nhất53,200

KLGD151,416

Vốn hóa117,340

Dư mua137,484

Dư bán36,584

Cao 52T 80,200

Thấp 52T40,000

KLBQ 52T173,966

NN mua14,500

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,450

P/E15.34

F P/E57.41

BVPS17,050

P/B3.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACV: HVN VJC VNM HPG SCS
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP