Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV)

Airports Corporation Of VietNam

59,400

300 (+0.51%)
06/07/2020 15:01

Mở cửa59,200

Cao nhất59,600

Thấp nhất58,500

KLGD157,830

Vốn hóa129,314

Dư mua104,970

Dư bán106,970

Cao 52T 80,200

Thấp 52T40,000

KLBQ 52T164,427

NN mua3,110

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,450

P/E17.14

F P/E15.72

BVPS17,217

P/B3.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACV: HVN VNM VJC SCS HPG
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.19%

+/- Qua 1 tháng-1.81%

+/- Qua 1 quý+29.44%

+/- Qua 1 năm-23.99%

+/- Niêm yết+173.51%

Cao nhất 52 tuần (08/08/2019)*80,208

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*40,013

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)167,347

KLGD/Ngày (1 tháng)312,140

KLGD/Ngày (1 quý)338,766

KLGD/Ngày (1 năm)164,427

Nhiều nhất 52 tuần (04/06/2020)*1,258,211

Ít nhất 52 tuần (05/12/2019)*3,610